هواکش گلخانه1و40

قیمت :

قیمت : ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

هواکش گلخانه و مرغداری ساخته شده از بهترین مواد اولیه،برند بیگ هرزمن،دارای دمپر اتوماتیک گریز از مرکز