هواکش گلخانه یک متری

قیمت :

قیمت : ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

هواکش گلخانه و مرغداری ساخته شده از بهترین مواد اولیه،برند بیگ هرزمن،دارای دمپر اتوماتیک گریز از مرکز